Lähedasele

Heaolu ja Taastumise Kooli kogemusnõustajad ja tugigrupid on toeks lähedastele, sõpradele,
töökaaslastele, kes soovivad kaasa aidata psüühikahäirega pereliikme, sõbra, töökaaslase
personaalsele taastumisele.

Tule tugigruppi, kui vajad:
• Emotsionaalset toetust, et tulla paremini toime negatiivsete emotsioonide ja ebakindla olukorraga,
• Praktilisi nõuandeid nii kutselistelt aitajatelt kui inimestelt, kes on sarnases olukorras,

• Huvikaitset, et parandada abi kättesaadavust ning vähendada häbimärgistamist ühiskonnas laiemalt.

Millest räägime:

  • kuidas astuda esimene ja väga raske samm, et abi küsida
  • lähedaste kogemuslood
  • kuidas lähedase terviseolukorraga leppida
  • kuidas mõista taastumist
  • kuidas abi küsida ja vastu võtta
  • kuidas enese jaksamise eest hoolitseda
  • millised võimalused Eestis on abi saamiseks (info sotsiaalteenustest- ja toetustest)
  • kuidas liituda lähedaste suuna huvikaitseliikumisega.

Võimalusel alustame uue grupiga, kui ühest Eesti piirkonnast on vähemalt 7 huvilist.

Me oleme „seal“ olnud. Tule, õpime üksteiselt! Kutsume kokku tugigrupi meie taastujate lähikonnast!
Kontakt: info@heakool.ee.