Lähedasele

Oleme toeks lähedastele, sõpradele, töökaaslastele, kes soovivad kaasa aidata psüühikahäirega pereliikme, sõbra, töökaaslase taastumisele.

Võimalused:
• Emotsionaalne toetus – negatiivsete emotsioonide ja isoleerituse vähendamine, ebakindlates olukordades toimetuleku tugevdamine, tagasitulek sotsiaalse suhtluse maailma
• Informaalne toetus – erialase pädevusega külalislektorid (arstid, terapeudid, riiklike ja KOV teenuste pakkujad, formaalse õppimisega seotud info pakkujad), et demüstifitseerida arusaama haigusega elamisest, parendada eluga toimetulemise oskusi
• Esindusvõrgustiku loomine – kogemustel toetudes, Eesti ja välismaiste praktikate näitel aitame parendada ja kättesaadavamaks muuta psüühikahäirega inimestele mõeldud teenuseid
• Toetusvõrgustikuks õppimine – aidates iseend suureneb võimekus aidata teisi.

Me oleme „seal“ olnud. Tule, õpime üksteiselt! Kutsume kokku tugigrupi meie taastujate lähikonnast! Kontakt: 56 506 318.