Loe lisaks

 

Soovitame uurida ja lugeda lisaks vaimse tervise teemal:

Vaimse tervise esmaabi

 Deinstitutsionaliseerimine ja kogukonnapõhine hoolekanne

Psühhootilised häired

Depressioon

Vanemaealiste vaimne tervis

Kogemusnõustamine ja personaalne taastumine

DUO tugigrupid

Riskikäitumise ennetamine ja juhtimine

Juhtumikorraldus ja kliendikeskne ressursside koordineerimine

Eetika