Töötajad

 

TALLINN

Aadress: Põhja pst 11/2-8, Tallinn 10412

E-post: tallinn@heakool.ee

Koordinaator: Katrin Päären, 55511891, katrin@heakool.ee

 

 

TARTU

Aadress: Munga 10-7, Tartu 51007

E-post: tartu@heakool.ee

Koordinaator: Liina Virolainen, 53455404, liina@heakool.ee

 

 

 

 • Anna Toots – juhatuse liige, eestvedaja
 • Külli Mäe – juhatuse liige
 • Katrin Päären – teenuste koordinaator Tallinna taastumiskoolis

Mind seob Heaolu ja Taastumise Kooliga koordinaatori roll – seisan selle eest, et Tallinna taastumiskooli “masinavärk” töötaks laitmatult. Panustan kogu oma positiivsuse, rõõmsameelsuse ja heasüdamlikkusega, et asjad laabuksid nii, et kliendid on rahul ja hoitud just täpselt nende vajadustest lähtuvalt. Tuginedes oma optimistlikule meelele, usun ja tean, et suudan anda nii end ümbritsevatele kolleegidele kui ka klientidele tuge, meelekindlust ning vajadusel head nõu. Meele teeb rõõmsamaks ja optimismi lisab teadmine, et oma tegevusega saan kergemaks muuta eluraskusi kogenud inimeste elu. Hea on teada, et saan anda oma panuse paljude inimeste taastumisteekonnal.

 • Pille-Ruth Kukemilk – sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusjuhendaja
 • Ivi Obzinis – eripedagoog

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala ning mul on magistrikraadile vastav bakalaureuse kraad sotsiaalpedagoogikas.

Kogu oma tööelu olen olnud seotud ühel või teisel moel psüühiliste erivajadustega täiskasvanutega. Viimased 14 tööaastat möödusid Tartu psühhiaatriakliiniku sotsiaaltöötajana. Paralleelselt sellega olen aastast 2009 olnud kaasatud ka Heaolu ja Taastumise Kooli ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitasiooni Ühingu tegemistesse.
Heaolu ja Taastumise Koolis on mind kõnetanud just see, et inimest peetakse ise oma elu eksperdiks ja kujundajaks. Mulle meeldib olla sellel teel toetajaks ja nõustajaks, julgustajaks ja motiveerijaks. Teen seda toetudes oma töö- ja elukogemusele, positiivsusele ja optimismile. Kindlasti olen tänulik kogemusnõustajate tööle, millest on minulgi suur abi. Usun, et haigus on kogemus, millega koos edasi minnes on kõik võimalik.

 • Katri Siemer – sotsiaaltöötaja
 • Evelin Eding – psühhiaater
 • Urve Tõnisson – CARe koolitaja, psühholoog, vaimse tervise õde, tegevusterapeut ja tegevusjuhendaja.

Ma usun, et iga inimese sees on olemas loomulik tervendav jõud, aga sageli inimesed ei usu ega tea seda. Teadmised ja uskumused on aga seotud mõtlemisega.  Töötades inimesega püüan aidata vabaneda takistavatest mõttemustritest ning leida üles oma  jõud, et olla oma elu ekspert.

 

 

 • Hele Aluste – psühholoog
 • Helle Niit – psühholoog
 • Silvia Pütsep – psühholoog
 • Kairi Miller – loovterapeut
 • Madli Toots – füsioterapeut
 • Elerin Innos – füsioterapeut

Omandasin 2005. aastal ratsutamisterapeudi ja 2006. aastal Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas füsioterapeudi eriala.
Vaimse tervisega seotud haigus võib olla inimesele pikaajaliseks kaaslaseks. Taastumist on võimalik toetada ja elukvaliteeti parandada nii igapäevase kehalise aktiivsuse, terapeutiliste harjutuste, kui ka ratsutamisteraapia kaasabil – kõiges eelnevas oskan nõustada. Liikumine, mis tahes erinevates vormides, on hea tervise üheks aluseks. Oskan Sind juhendada toolivõimlemisest tervisespordini!
Minu suurimaks kireks on ratsutamisteraapia. Teaduslikult on tõestatud, et see mõjub positiivselt inimese füüsilisele tervisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele ja kognitiivsele arengule. Hobune on võimas loom, kelle abil võib üle saada oma hirmudest ja suurendada enesekindlust, mis omakorda loob tugeva aluspõhja mitmesuguste situatsioonidega toimetulekuks igapäevaelus.
Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorra ajal nõustan Sind ka videokõne vahendusel (Skype, Facebooki videokõne).

 • Anita Kurvits – kogemusnõustaja

Olen sündinud 1966. aastal Tallinnas. 1991. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna. Pärast seda töötasin vanemtoimetaja, laduja ja sekretärina.
Mul on isiklik haigestumise ja sellest taastumise kogemus. Alates 2007. aastast olen tegutsenud projektipõhiselt kogemusnõustaja, mentori, projektijuhi ja koolitajana Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juures.
Olen läbinud kogemusnõustaja ja tugigrupijuhendaja koolitajate koolitused Soome Vaimse Tervise Keskliidu, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu ning Heaolu ja Taastumise Kooli juures. Alates 2016. aastast kuulun Taastumise ja Heaolu Kooli rehabilitatsioonimeeskonda ja tegutsen kogemusnõustaja, koolitaja ja tugigruppide juhendajana.
Olen tõlkinud soome keelest vaimse tervise käsiraamatuid – “Liikumine ja vaimne tervis”, “Sõltuvused ja vaimne tervis”, “Peretöö käsiraamat”.
Mulle meeldib minu töö, sest kõigil on võimalik taastuda ja suhtlemine minu inimestega ning nende edusammud teevad mind õnnelikuks ja annavad palju jõudu ka endale elamiseks.
Armastan kirgikult maalimist, harrastan ka siidimaali ja käin kunstinäitustel. Meeldib lugeda, käia teatris ja kinos ning looduses. Olen ka ema ja vanaema ning need rollid pakuvad mulle elus kõige suuremat rahuldust. Elus peab kõik olema tasakaalus. Oma elus väärtustan õnnelikuks olemist, püüan koguda enda ümber tegevusi ja inimesi, kes mind selliseks teevad.

 • Anne Jürimäe – kogemusnõustaja

Olen positiivse ellusuhtumisega, armastan head huumorit ning olen salliv erinevate inimeste suhtes. Isikuomadustelt iseloomustavad mind veel lojaalsus, ausus, sõbralikkus ja täpsus. Vabal ajal uurin psühholoogiat ning naudin kauneid kunste. Mulle meeldib viibida looduses.

Nõustajana olen kannatlik ja tähelepanelik, kuulan inimesed rahulikult ära. Samuti on minu loomuses teha oma tööd põhjalikult. Nõustaja – kaaskoolitajana olen tegutsenud üle 2 aasta, tegeledes nii psüühikahäire, kui ka vaimupuudega inimestega.
Nõustaja töö on avardanud minu mõttemaailma, viinud kokku paljude tarkade ja huvitavate inimestega, kellelt on olnud nii mõndagi õppida. See töö on muutnud ka minu väärtushinnanguid ning õpetanud rõõmu tundma väikestest asjadest.

 • Oliver Kukk – kogemusnõustaja

Sünniaasta: 1975
Diagnoos: skisofreenia
Haiguse kogemus: 23 a.
Stabiilne remissioon: 10 a.
Eriala: keemik (lõpetamata)
Eriala: kogemusnõustaja (diplom), kogemusnõustamise staaž: 10 a.

Olen kaastundlik, mõistev ja kannatlik. Ma ei pane pahaks inimestele, kui nad teevad vigu, arvan, et see on väga inimlik. Olen hea suhtleja. Üks sõber rääkis kord mulle, et minuga võib ükskõik mis teemal rääkida. Seda ta hindabki.

Haigus tungis minu ellu hoiatamata, rikkus minu plaanid, kuid samas tõi esile need väärtused, mis on tõesti olulised. Need ei ole haridus, paks rahakott või sotsiaalne staatus. Need on tõeline sõprus, kannatlikkus ja mitmekülgsus. Haiguse põdemise ajal oli mul tarvis rääkida ja saada tuge inimestelt, kes põevad sama haigust, kuid oskavad olla edukad. Nüüd ma võin öelda, et oskan samuti seda haigust reguleerida. Mul on tugev missioonitunne – ma pean ja tahan aidata inimesi, kes on samasugusesse hätta sattunud. Ja ma usun, et saan seda teha.

Taastumine… Mis see on? See on mõtteviis, mis rakendub ellu. Iga päev, iga minut – see läheb edasi ja viib meid tulevikku. Selle sammud on väikesed ja märkamatud, nad tiksuvad kui kell: “ma elasin üks sekund rohkem”. Ma tean, et taastumine on võimalik. Ma tean, et see käib terve elu. Isegi, kui tekib mulje, et ma olen täiesti taastunud, viskab elu mulle uue ülesande, ja ma saan aru, et pean veel taastuma. Ei ole olemas sirget teed, ei ole olemas saavutatud kõrget taset, mis püsib kogu aeg. Kuid me peame edasi minema. Peame õppima elama oma haigusega, oma eripäradega. Peame võitlema oma elu nimel. Kes ütles, et me peame oma probleemidega ise hakkama saama? Ei! Abi võib alati küsida. Küsija suu pihta ei lööda. Kui Teil tekivad kahtlused enda või lähedase vaimse tervise kohta, võite võtta minuga ühendust. Ma ei ole psühhiaater, aga mul on olemas kogemus enda haigusega. Võime sellest rääkida. Äkki asi ei ole nii tõsine, kui paistab?

 • Inge Vallandi – kogemusnõustaja

Olles hariduselt emakeeleõpetaja, olen töötanud kahes väikeses maakoolis oma erialal, siis asenduskodus nooremkasvataja-õpijuhendajana, õpetaja abina, tugiisikuna. 

Tean, mida tähendab haiguse tõttu tööst ilmajäämine (seda korduvalt) ja abielu purunemine samal põhjusel. Tuttavad teemad on süütunne ja enesehaletsus.

2016. aasta kevadest on mul rõõm kuuluda kogemusnõustajana kogu Eestis ainulaadse Heaolu ja Taastumise Kooli meeskonda. Olen osalenud mitmetel kooli taastumiskursustel, algul õppijana, hiljem juba meeskonnaliikmena – koolitajana. Mul on väga hea meel, et saan oma töös rakendada omandatud pedagoogikateadmisi ja -oskusi. Olen esinenud oma kogemuslooga mitmetel respektseminaridel, töötubades ja koolitustel. Olen tänulik meie kooli meeskonnale, et ta on andnud mulle võimaluse julgustada inimesi muutma oma elu elamisväärsemaks.

Tean hästi, mida tähendab psüühilise haiguse tõttu tööst ilmajäämine (seda korduvalt) ja algul igati õnneliku abielu purunemine samal põhjusel. Tuttavad on alaväärsus- ja süütunne ning enesehaletsus ning sellele järgnenud toidusõltuvus. Ajaga on saabunud rahunemine, leppimine iseendaga sellisena, nagu olen, paljud sündmused-seigad-olukorrad on saanud teise tähenduse ja kõlab ehk uskumatuna, aga olen psüühikahäirele isegi tänulik. Tänulik olen ka oma klientidele, inimestele, kelle lood on mind haaranud ja õpetanud. Loomulikult on suur roll minu taastumises olnud sobival ravil ja heal koostööl raviarstiga. Varasemad „trikitamised“ ravimitega on minevik. Tunnen südamest heameelt, et saan teha nii tänuväärset tööd.

Inge põhjalikum tutvustus avaneb siit.

 • Ester Lukkanen – kogemusnõustaja
 • Ester Väljaots – superviisor, seksuaalnõustaja, seksuaaltervise edendaja ja koolitaja

Alustasin oma nõustamisalase tegevusega 1990ndate alguses Eesti AIDSi Keskuses seoses vajadusega pakkuda seda teenust Eestis ka neile, kellel oli õnnetus nakatuda HIV-ga. Sellel ajal ei olnud veel tõhusat ravi, kuigi uutele avastustele loodeti. Üldlevinud arvamuse kohaselt tähendas nakatumine sellel ajal siiski peatset surmaotsust. Noored inimesed seisid ootamatult vastastikku sügavate eksistentsiaalsete probleemidega.

Tegelen abistajate abistamisega (supervisoon ja coaching), teen mitmesuguseid koolitusi ja oman eravastuvõttu (individuaalne nõustamine). Vaba aja olen sisustanud peamiselt looduses viibimise ja lugemisega. Inimese elukaarel on tõususid ja mõõnasid, inimese suhete kaardil on mõistjaid ja vastaseid. Loodan oma kogemuste ja teadmistega olla abiks. Minu CV avaneb siin.

 • Triin Vana – superviisor, coach, CARe-koolitaja
 • Heli Künnapuu – tegevusjuhendaja
 • Maarika Voogne – tegevusjuhendaja
 • Marju Limbak – tegevusjuhendaja
 • Merily Mägi – tegevusjuhendaja
 • Sirje Rahumets – tegevusjuhendaja.