Kliendikeskne ressursside koordineerimine

Koolitused ja supervisioonid juhtumikorralduse meetodi rakendajatele – kutselistele aitajatele ja kogemusnõustajatele.

Iga koolituse juurde kuulub: koolitaja töövihik, osaleja töövihik ja kogemusnõustaja töövihik. Kõikides koolitustes kasutame tasakaalustatult teadmistepõhist ja kogemuspõhist lähenemist, koolitajatena on kaasatud kogemusnõustajad.

Teemad:

 1. Vaimse tervise teenused (rehabilitatsiooniprogrammid ja erihoolekanne) ja nende seostamine üldiste avalike teenustega
 2. Juhtumikorralduse teooriad, teadmistepõhisus, seostatus  Eesti sotsiaalkaitsesüsteemiga
 3. Koostöösuhte loomine (positiivse muutuse soodustamine)
 4. Väärikus vaimses tervises. Stigmaga toimetulek (iseenda ja keskonna suhtumised ja hoiakud)
 5. Kogemusteadmise kasutamine
 6. Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alused, teadmistepõhised rehabilitatsiooniprogrammid vaimses tervises
 7. Aitamissuhe (eetika, suhte mõju töötajale)
 8. Raskused suhte loomisel kliendiga (sundkliendid, vähese motivatsiooniga kliendid)
 9. Mobiilsed kogukonnapõhised ravimeeskonnad (ACT ja FACT meeskonnad)
 10. Hindamine (erinevad astmed, andmete kogumise strateegiad, riskihindamine, kliendi vajadused, tugevused, valmisolek)
 11. Planeerimine koostöös kliendiga (efektiivse plaani koostamine koostöös kliendiga, protsess, erinevad mudelid)
 12. Kliendi seostamine erinevate teenustega, võrgustikutöö
 13. Koostööprotsessi jälgimine ja hindamine
 14. Sümptomite jälgimine ja käitumise juhtimine (ravimite kõrvalmõjud, haiglaravi)
 15. Toetav nõustamine
 16. Kriisi ennetamine ja sekkumine
 17. Oskuste arendamine
 18. Kliendi õiguste kaitse (seadusandlus ja kliendi esindamine)
 19. Pere kaasamine, toetamine ja õpetamine
 20. Vägivallaohvrite, sõltuvusprobleemidega ja HIV/AIDS´i klientide  nõustamine ja edasisuunamine.

Teemasid saab kombineerida vastavalt kokkuleppele. Loome koolituse just Sinu vajadusi arvestades.

Loe lisaks ressursside koordinaatori tööriistariiulilt.