Respektseminar väärikas elu ja vaimne tervis

„Väärikus” on sõna, millel on mitmeid tähendusvarjundeid, millest ükski pole üheselt mõistetav, kuid me kõik tunneme väärikuse ära, kui me seda näeme, ning mis veel tähtsam – tunneme ära selle puudumise.

Koolituse eesmärgiks on:

  • näidata viise, kuidas tagada väärikus kõigis vaimse tervise aspektides, alates patsientide/teenusetarbijate hoolekandest kuni laiema avalikkuse hoiakuteni
  • toetada vaimse tervise teemat oma piirkondades tegevustega, mis õpetavad inimesi aru saama väärikuse tähtsusest vaimses tervises.

Koolitus on suunatud sotsiaalkaitse valdkonna organisatsioonidele ja kõrgkoolide sotsiaalvaldkonna õppuritele. Neljatunnise seminariga saab rikastada nii asutuse/ meeskonna koolituspäeva, kui ilmestada sobiva aine teemasid koolides.

Respektseminaril arutleme teemadel:

  • Kas taastumine tõsistest psüühikahäiretest on võimalik?
  • Kogemusnõustajad, kuidas nad saavad panustada?
  • Pere ja kogukonna roll taastumises.
  • Väärikus pagulaste vaimses tervises.
  • Vaimse tervise esmaabi „KOALA-ALGEE“ infokaardi põhjal. 
  • Värsked tuuled vaimses tervises.

Respektseminari tellimiseks ja hinna kokku leppimiseks võta meiega julgesti ühendust.

Uuri lisaks kogumikku Väärikus vaimses tervises Maailma Vaimse Tervise Föderatsioonilt.