Erihoolekanne

 

Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, Tallinna taastumiskool

Aadress: Põhja pst 11/2-8, Tallinn 10412

E-post: tallinn@heakool.ee

Koordinaator: Katrin Päären, 55511891, katrin@heakool.ee

Piirkond: Tallinn ja Harjumaa, Rakvere ja Lääne-Virumaa, Raplamaa, Mustvee.

 

Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, Tartu taastumiskool

Aadress: Munga 10-7, Tartu 51007

E-post: tartu@heakool.ee

Koordinaator: Liina Virolainen, 53455404, liina@heakool.ee

Piirkond: Tartu ja Tartumaa, Viljandi, Jõgeva, Paide.

 

Pakume kolme erihoolekandeteenust:

 • igapäevaelu toetamise teenus (luba nr SEH000325)
 • toetatud elamise teenus (luba nr SEH000326)
 • töötamise toetamise teenus (luba nr SEH000327).

TAASTUMISKOOLI INFOLEHT 2021 _ SÜGIS HKool _ infoleht _ 21 SÜGIS

Igapäevaelu toetamise teenus pakub pikaaegset individuaalset ja kogemustuge taastuja enda tavapärases elukeskkonnas. Eesmärgiks on parim võimalik iseseisev toimetulek, areng ja taastumine.

Igapäevaelu toetamise teenuse raames:

 • õpetame nägema taastumist kui protsessi, mida inimene ise juhib
 • kujundame isiklikke ja igapäevaelu oskusi erinevate tegevuste kaudu, arvestades terviseseisundit
 • toetame ja juhendame suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
 • juhendame avalike teenuste kasutamisel
 • juhendame õppimisvõimaluste leidmisel ja elluviimisel
 • aitame leida sobiva eneseabi- või tugigrupi, kus suhelda sarnase kogemusega inimestega
 • toetame kõige sobivama töise tegevuse leidmisel ja aitame kaasa tööoskuste kujundamisele
 • nõustame lähedasi, et nad oskaksid paremini toetada taastujat taastumise teel
 • juhendame oma aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel, loovate ja vajalike tegevuste leidmisel igapäevaelu rikastumiseks.

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on tagada inimese võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades, saades juhendamist majapidamise ja igapäevaelu korraldamises.

Toetatud elamise teenuse raames:

 • juhendame igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel
 • juhendame eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel
 • abistame ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut
 • valmistame ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistame elamispinna hankimisel.

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada, nõustada ja toetada taastujat sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Töötamise toetamise teenuse raames:

 • aitame vastata töökoha valikuga seotud küsimustele, täpsustada töösoove ja keskkonna võimalusi.
 • toetame taastuja huvidest lähtuva töö otsimisel
 • juhendame  ja nõustame töötamise ajal
 • juhendame ja nõustame soovi korral taastuja tööandjat, et ta oskaks paremini toetada taastuja tööle rakendumist
 • juhendame soovi korral taastujat ja temaga koos tööd tegevaid isikuid töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes
 • aitame valmistuda iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Erihoolekandeteenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuste taotlemiseks lisainfo saamiseks loe täpsemalt ameti kodulehelt.