Isikukeskse erihoolekande teenusmudel Tallinnas

Vastavalt lepingule Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga pakub Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ Tallinnas perioodil 04.01.2021-31.12.2021 psüühilise erivajadusega inimestele teenuskomponentidel põhinevat abi.

Teenus on mõeldud tallinlastele, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühiline erivajadus ja kelle abivajaduse on tuvastanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Teenuse eesmärk on pakkuda taastujale terviklikku ja personaalset juhtumikorralduslikku tuge ning vajalikke teenuskomponente.

Lepingu alusel osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ kaudu.

Lähemalt saad lugeda Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koduleheküljelt

Kontakt: Külli Mäe, Heaolu ja Taastumise Kooli teenuste juht, 56562403, 55511891, kylli@heakool.ee

Teenuste loetelu ja hinnakiri avaneb siit.