Isikukeskse erihoolekande teenusmudel (ISTE )

 Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakub  psüühilise erivajadusega inimestele teenuskomponentidel põhinevat abi 2021 ja 2022 aastal. 

Teenus on mõeldud inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühiline erivajadus ja kelle abivajaduse on tuvastanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Teenuse eesmärk on pakkuda taastujale terviklikku ja personaalset juhtumikorralduslikku tuge ning vajalikke teenuskomponente.

Lepingu alusel osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ kaudu.

Lähemalt saad lugeda Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt 

 

TALLINN

Aadress: Põhja pst 11/2-8, Tallinn 10412

E-post: tallinn@heakool.ee

Koordinaator: Katrin Päären, 55511891, katrin@heakool.ee

Loe lähemalt:  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koduleheküljelt

Tallinna teenuste loetelu ja hinnakiri avaneb siit.

 

TARTU

Aadress: Munga 10-7, Tartu 51007

E-post: tartu@heakool.ee

Koordinaator: Liina Virolainen, 53455404, liina@heakool.ee

 

 

MUSTVEE VALD

Aadress: Avinurme

E-post: tallinn@heakool.ee

Koordinaator: Katrin Päären, 55511891, katrin@heakool.ee

Mustvee teenuste loetelu ja hinnakiri avaneb siit.

Loe lähemalt: https://mustveevald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/dp54D2eBFl1x/content/mustvee-vald-osaleb-pilootprojektis-iste-ehk-%e2%80%9eisikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses-

 

Toetuste andmise tingimused “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine”
Tegevus 1.4 “Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine”