Kursused

Kursusele eelnevad ja järgnevad toetavad individuaalnõustamised. Kursusele tuleku eel läbib iga osaleja vajaduste hindamise ning talle on koostatud tegevuskava, mille osaks on planeeritud vastav oskusõppemoodul. Rehabilitatsiooniteenuse (sotsiaalne või tööalane) raames osalejate vajaduste täpsustamist ja tegevusplaani koostamist juhib Heaolu ja Taastumise Kooli võimaluste looja ehk juhtumikorraldaja. 

Näiteid kursuste sisust:

Tavaellu tagasi – grupinõustamise programm tööealisele hoolekande asutusest elluastujale (deinstitutsionaliseerimise protsessis osalejale).
Sihtgrupp: isik, kellel on diagnoositud psüühikahäire (va vaimupuue).
Kasu osalejale:

 • paraneb oskus lahendada probleeme ja langetada otsuseid; hoolitseda oma tervise eest, tulla toime stressiga; suhelda oma loomuliku ja ametnike võrgustikuga; valmisolek tegutseda tööturul, vajadusel kasutada toetavaid teenuseid;
 • paraneb osaleja lähivõrgustiku toetus, suhted ja hoiakud vaimse tervis probleemidega elavate inimeste suhtes;
 • paraneb teenuseosutajate valmisolek seostada ja pakkuda üldisi avalikke ja erihoolekande teenuseid programmis osalenutele.

Uued grupid alustavad üle-Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Programmi viiakse ellu ka vene keeles. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes.

Mina suhtlejana – grupinõustamise programm hoolekande asutusest elluastujale lihtsas keeles (deinstitutsionaliseerimise protsessis osalevatele isikutele).
Sihtgrupp: sobib tööealisele inimesele, kellel on diagnoositud vaimupuue.
Kasu osalejale:

 • parem vastastikune mõistmine ja võrdväärne suhtlus sõprade ja lähikondlastega
 • parem vastastikune suhtlus ja mõistmine inimestega oma kogukonnas, mis vähendab stigmatiseeritust
 • parem oskus leida ja luua sõprussuhteid, loomulikult suurem suhtlusring ja tegevustering kogukonnas, loomulik toetus kogukonnalt.

Uued grupid alustavad üle Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Programmi viiakse ellu ka vene keeles. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes.

Taastumiskursus – grupinõustamise programm, kus on võimalik õppida personaalse taastumise mõtteviisi.
Sihtgrupp: isik, kellel on diagnoositud psühhootiline häire.
Kasu osalejale:

 • uskumus, et taastumise mõtteviis tugineb kogemusteadmisele ning ideele, et iga inimene peaks tundma, et ta kontrollib oma elu puudutavaid otsuseid ning on võimeline rohkemaks, kui ainult selleks, et teha seda, mida kutselised aitajad talle ütlevad;
 • teadmine, et taastumine on sügavalt isiklik teekond, kus muutuvad suhtumine, väärtused, tunded, eesmärgid, oskused ja/ või rollid. See on viis elada rahuldustpakkuvalt, lootusrikkalt ja omaltpoolt panustades isegi, kui vaimne tervis seab piiranguid. Taastumine hõlmab elule mõtte ja tähenduse andmist saades üle vaimse tervis probleemide valusatest mõjudest. Personaalne taastumine on palju enamat kui taastumine haigussümtomitest- see on lootuse ja elujõu (taas)leidmine.

Uued grupid alustavad üle Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Programmi viiakse ellu ka vene keeles. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes. 

Loe lähemalt siit.

Isiklikud valikud tööturul – tööalase rehabilitatsiooni grupinõustamise programm.
Sihtgrupp: isik, kellel on diagnoositud psühhootiline häire. Programm on mõeldud toeks inimestele, kes on taastumas psüühikahäirest ja mõtlevad aktiivselt tööellu suundumisele.
Kasu osalejale:

 • paraneb teadmine oma isiklikest võimalustest tööturul;
 • paraneb teadlikkus oma soovidest ja takistustest töö valdkonnas;
 • paraneb oskus teha plaane töökoha otsimiseks ja kasutada asjakohast abi;
 • paraneb oskus leida oma oskustele ja eelistustele vastava töökoha;
 • paraneb oskus kasutada toetust töökoha kohandamiseks ning omandada töökohal vajalikud oskused ning kohaneda töökohaga;
 • paraneb oskus luua ja hoida loomulikku tugivõrgustikku.

Uued grupid alustavad üle Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes.

Mõtle positiivselt – jõuvarud käiku – tööalase rehabilitatsiooni grupinõustamise programm.
Sihtgrupp: isik, kellel on diagnoositud psühhootiline häire.
Kasu osalejale:

 • tuua esile positiivseid kogemusi oma elust;
 • leida tugevusi endas ja oma keskkonnas;
 • leida ja hoida positiivseid suhteid;
 • luua positiivne narratiiv/ lugu oma elust.

Uued grupid alustavad üle Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Programmi viiakse ellu ka vene keeles. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes.

Rahuldustpakkuvad lähistuhed – tööalase rehabilitatsiooni grupinõustamise programm.
Sihtgrupp: Psüühikahäirega tööealine isik.
Kasu osalejale:

 • oskab paremini leida, luua ja hoida sõprussuhet; 
 • oskab paremini hoida seksuaaltervist, tagada enda ja partneri turvalisust seksuaalsuhetes;
 • oskab paremini otsustada, kas omada seksuaalsuhteid või mitte;
 • oskab paremini enda eest seista lähisuhetes;
 • oskab paremini langetada otsuseid seoses lähisuhetega.

Uued grupid alustavad üle Eesti kui ühest piirkonnast on soovi avaldanud vähemalt 7 inimest. Programmi viiakse ellu ka vene keeles. Läbiviimise kohaks on osalejate elukoht ja lisaks toimuvad intensiivsed grupinõustamise päevad Heaolu ja Taastumise Kooli koolituskeskustes.