Sotsiaalne rehabilitatsioon

Oled oodatud kasutama Heaolu ja Taastumise Kooli taastusabivõimalusi/ rehabilitatsiooniteenuseid kui taastud vaimse tervise väljakutsetest. mis mõjutavad sinu igapäevast toimetulekut ja osalemist. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames:

 • õpetame ja arendame igapäevaelu oskusi
 • suurendame võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks
 • toetame õppimist ja arendame eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Loe taastumiskursuste (rehabilitatsiooniprogramm loomisel) kohta alalehelt taastumiskursused.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames pakume järgmiseid teenuseid:

 • tegevusteraapia
 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • eripedagoogi teenus
 • füsioteraapia
 • psühhiaatri nõustamine taastumise suunal
 • vaimse tervise õe  nõustamine taastumise suunal
 • kogemusnõustamine
 • loovteraapia.

Andmed Heaolu ja Taastumise Kooli teenusele saamiseks:

 • registreerimise kuupäev
 • ees-ja perekonnanimi
 • isikukood
 • suunamiskirja number
 • kontaktandmed
 • teenusele tulemise soovitud aeg.

 

TALLINN

Aadress: Põhja pst 11/2-8, Tallinn 10412

E-post: tallinn@heakool.ee

Koordinaator: Katrin Päären, 55511891, katrin@heakool.ee

 

 

TARTU

Aadress: Munga 10-7, Tartu 51007

E-post: tartu@heakool.ee

Koordinaator: Liina Virolainen, 53455404, liina@heakool.ee

 

Tegutseme loa nr SRT000175 alusel. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet, loe täpsemalt ameti kodulehelt, kus on kirjas ka teenusele saamise skeem. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus  on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud rakendusaktides. Teenused on kirjeldatud sotsiaalkaitseministri määruses.