Sotsiaalne rehabilitatsioon

Oled oodatud kasutama Heaolu ja Taastumise Kooli taastusabivõimalusi/ rehabilitatsiooniteenuseid kui taastud tõsisest psüühikahäirest. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames:

 • õpetame ja arendame igapäevaelu oskusi
 • suurendame võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks
 • toetame õppimist ja arendame eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Loe taastumiskursuste (rehabilitatsiooniprogramm loomisel) kohta alalehelt taastumiskursused.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames pakume järgmiseid teenuseid:

 • tegevusteraapia
 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • eripedagoogi teenus
 • füsioteraapia
 • psühhiaatri teenus
 • õe teenus
 • kogemusnõustamine
 • loovteraapia.

Andmed Heaolu ja Taastumise Kooli teenusele saamiseks:

 • registreerimise kuupäev
 • ees-ja perekonnanimi
 • isikukood
 • suunamiskirja number
 • kontaktandmed
 • teenusele tulemise soovitud aeg.

Tegutseme loa nr SRT000175 alusel. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet, loe täpsemalt ameti kodulehelt, kus on kirjas ka teenusele saamise skeem. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus alates 1.01.2016 on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud rakendusaktides. Teenused on kirjeldatud sotsiaalkaitseministri määruses.