Taastumiskursus

 

TAASTUMINE

Personaalse taastumise mõtte- ja tegutsemisviis tugineb kogemusteadmisele (psüühikahäirega inimeste oma kogemustest lähtuv teadmine) ning ideele, et iga inimene otsustab ise oma elu üle.

Taastumine on sügavalt isiklik teekond, kus Sa muudad oma suhtumist, väärtusi, tundeid, eesmärke, oskusi ja rolle. See on viis elada rahuldustpakkuvalt, lootusrikkalt ja kogukonda panustades isegi siis, kui vaimne tervis seab piiranguid. Taastumine on elule mõtte ja tähenduse andmine, saades üle vaimse tervise probleemide valusatest tagajärgedest. Personaalne taastumine on palju enamat kui taastumine haigussümptomitest – see on lootuse ja elujõu taasleidmine.

Heaolu ja Taastumise Koolis me oleme veendunud, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert. Me aitame Sul sättida isiklikke taastumise ja heaolu eesmärke ning nende poole liikuda.

 

Pakume taastumiskursusi, et aidata psüühikahäirest taastujal seada eesmärke, arendada oskusi, anda kindlust ning toetada püüdlusi vaimse tervise probleemidest taastumisel ja kogukonnas osalemisel.

Taastumiskursuse eesmärgiks on:

 • edendada taastumisvalmidust ehk toetada taastujaid, et nad leiaksid oma elu muutmist ja taastumist puudutavaid eesmärke
 • toetada taastujate usku enda asjatundlikkusse oma elu küsimustes.

Taastumiskursuse põhiteemad on:

 • taastumiskursuse eesmärgi seostamine isikliku eesmärgiga
 • taastumise mõtteviis: patsiendist taastujaks
 • millest kõigest olen taastumas?
 • tegutsemine oma elu nimel
 • suund tulevikku: isiklikud heaolu ja taastumise eesmärgid.

Peale taastuja enese asjatundlikkuse kasutatakse kursustel ära ka teiste taastujate ja spetsialistide kogemusi ja teadmisi taastumisest. Taastumiskursustel on kutseliste aitajate (rehabilitatsioonispetsialistide) kõrval ka vähemalt üks kogemusjuhendaja. Kogemusjuhendajal on isiklik kogemus psüühilisest haigestumisest ja taastumisest. Kursuslastelt saadud tagasiside järgi on kogemusjuhendaja osalemine kursuse töös andnud lootust, et on võimalik taastuda, ning kergendanud asjadest kõnelemist nende õigete nimedega.

 

Vaata teisi kursusi siit.


Taastumiskursuse põhimõtted:

 • Osalemine

Taastumise seisukohast on hea saada teadlikuks sellest, mida Sa tahad. Oma otsused ja valikud edendavad taastumist ja oma elu valitsemise tunnet. Osalemine ja uute, ehkki raskete, asjade kogemine on tähtis. Siiski pole keegi kohustatud näiteks kõnelema, kui ei taha. Piisab pelgast kohalolust – see on sama väärtuslik kui kõnelemine.
Kursuste ja teenuste otstarbeks ei ole kedagi kohustada, vaid anda uusi võimalusi ja lootust. Tasub uurida oma suutlikkust ning korraldada kursusel osalemist vastavalt sellele. Kursusel võib igaüks olla selline, nagu ta on, ja kui on olnud näiteks raske hommik, võib kursusele tulla just sellises meeleolus, nagu juhtub olema. Kui näiteks tead juba kodunt lahkudes, et hilined, õhutame sind siiski tulema. Võid tulla rahulikult kohale ega pruugi seletada hilinemise põhjusi.

 • Vastutus

Meil, inimestel, on tihti kergem asuda arutlema ja kõnelema teiste probleemidest kui süveneda oma elusse. Heade kavatsustega nõuandeid on saanud oma elu jooksul kindlasti igaüks. Teiste nõuannetest ja juhistest tähtsam on siiski tunne, et Sind on ära kuulatud. Kuulamine võib olla raske ja nõuannete vältimine keeruline. Siiski sama oluline kui õppida kuulama teisi on õppida jutustama iseendast. Meil, juhendajail, ei ole teadmisi, mida peaksid Sina, kursuslane, oma eluga tegema. Vastused leiduvad Sinus enestes omal ajal. Meie oleme siin Sind toetamas, et otsiksid endale sel hetkel tähtsaid küsimusi ja visandaksite neile võimalikke vastuseid.

 • Siin ja praegu

Elu elatakse siin ja praegu. See hetk ja selle päeva valikud mõjustavad meie tervist, taastumist ja elu. Mineviku sündmusi ei saa enam muuta, tulevikku ei saa me veel teada – elu elatakse ja otsuseid tehakse tänases päevas.

 • Võrdsus

Kursuslaste ja juhendajate keskel püüeldakse tingimusteta võrdsuse poole. Ei alahinnata ega võrrelda enda või teiste kogemusi, vaid hinnatakse neid kui ainulaadseid ja väärtuslikke. Taastumise ajal mõtlevad inimesed küsimustele, mis on ühised meile kõigile (näiteks: Millist muudatust ma oma elus soovin?) Haigestumine teeb neile küsimustele vastamise tihti raskemaks. Elu paneb siiski kõik omal kombel proovile ja mitte keegi pole siin “erikaitse all”, isegi mitte asjatundjad.

 • Asjatundlikkus oma elu asjus

See kursus ei taha panna kedagi, ei juhendajaid ega kursuslasi, teadma asju teiste eest. Me loodame, et taastumiskursus aitab Sul otsida ja leida oma taastumise ja eluga seotud küsimusi ning arutleda nende üle valjusti. Küsimused suunavad inimesi oma avastuste juurde, ja oma avastus on see, mis meid kannab taastumisel ja elus.