Tööalane rehabilitatsioon

Oled oodatud kasutama Heaolu ja Taastumise Kooli rehabilitatsioonivõimalusi,  kui taastud tõsisest psüühikahäirest. 

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajab tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Tööalast rehabilitatsiooni võib olla vaja vaimse tervisega seonduvalt, et lahendada psühholoogilisi probleeme ning õppida endast mõtlema kui teadlikust taastujast. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust.

Tööalane rehabilitatsiooni raames:

 • õpetame puude või tervisehäirega tööalaselt toime tulema, vastavalt individuaalsetele vajadustele lahendame psühholoogilisi barjääre tööturule sisenemiseks
 • valmistame ette tööeluks ja toetame tööle asumisel ja tööl püsimisel
 • nõustame tööalaste eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel, toetame leidmaks motivatsiooni ja suurendamaks enesekindlust
 • arendame töövõimet
 • aitame sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga, vajadusel nõustame tööandjat töö sobivamaks korraldamiseks või töökeskkonna kohandamiseks.

Pakume Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Isiklikud valikud tööturul” põhjal valminud tööalast rehabilitatsiooniprogrammi raskematest psüühikahäiretest taastujatele.  Programm sisaldab individuaalset, grupi- ja perenõustamist. Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • psühhiaatri nõustamine
 • füsioteraapia
 • logopeediline abi.

Hinnakiri avaneb siit.HINNAKIRI 2019

Kuidas saada Heaolu ja Taastumise Kooli teenustele?

 1. Töötukassa juhtumikorraldaja hindab Sinu teenusevajadust
 2. Sa lepid juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi
 3. Sa valid enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse
 4. Sa lepid kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks
 5. Töötukassa kinnitab tegevuskava;
 6. Sa alustad rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

MEIE MEESKOND OSUTAB TEENUSEID  TALLINNAS, TARTUS JA PAIDES

INFO: Bärbel Vapper , info@heakool.ee, 55 511 891

Kui vajad töötamise jätkamiseks abi oma erivajaduse tõttu, siis palume Sul pöörduda Töötukassa kohalikku osakonda. Töötukassa juhtumikorraldaja aitab tekkinud takistusele võimalikke lahendusi hinnata. Töötukassa teeb otsuse lähtudes Sinu individuaalsest vajadusest ning teavitab individuaalse lahenduse võimaldamisest või mitte võimaldamisest.

Tööalasest rehabilitatsioonist loe lähemalt Töötukassa kodulehelt.