Vaimse tervise esmaabi

Vaimse tervise esmaabi koolitus Haavatav meel – kuidas mõista ja toetada

Koolituse eesmärgiks on anda teavet kõige levinumatest vaimse tervise häiretest, nende märkamisest ning anda juhised kuidas aidata vaimse tervis probleemiga inimesel jõuda asjakohase abini.

I koolituspäev
Aeg: 10.00-17.00
Teemad:
– Vaimse tervise olemus ja vaimse tervise esmaabi
– Kuidas aidata depressioonis inimest.
– Kuidas aidata paanikaseisundis inimest.
– Kuidas hoolitseda enda eest peale esmaabi andmist.

II koolituspäev
Aeg: 10.00-17.00
Teemad:
– Kuidas aidata uimastava aine kasutamise probleemiga inimest
– Kuidas aidata psühhootilise häirega inimest
– Kuidas pakkuda vaimse tervise esmaabi töökohal.
– Vaimse tervise esmaabi kriisiolukordades

Koolituskava avaneb siit.
Koolituspaik on Paides, aadressil Rüütli 2.

SÜGISEL  toimub kaks kahepäevast koolitust. 1. koolitus: 18-19.10.2018 ja 2. koolitus 25-26.10.2018.

Vajalik on eelregistreerimine aadressil kylli@heakool.ee. Grupi suurus on maksimaalselt 16 inimest. Juhul kui huvi on suurem, eelistame grupi komplekteerimisel eri valdkondadest ja organisatsioonidest tulijaid.

Koolitajad on pikaaegsed valdkonna praktikud Külli Mäe, Urve Tõnisson, Ene Jõesaar, kaasatud kogemusnõustajad.
Koolitusel osalemine on tasuta, selle läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu läbi projekti „Vaimse tervise esmaabi koolitused ja nõustamine kutselistele aitajatele ja kogukondadele 2018“.
Palume arvestada, et koolitusel osalejate toitlustus on omal käel.

Lisainfo aadressilt kylli@heakool.ee.

Supervisioon
Grupisupervisiooni eesmärk on jõustada osalejaid vaimse tervise esmaabi andmisel. Supervisioonid toimuvad soovitatavalt peale koolituse läbimist. Oma supervisioonisoovist anna teda e- kirjaga. 

Projeti “Vaimse tervise esmaabi koolitused ja nõustamine kutselistele aitajatele ja kogukondadele 2018” tutvustus

Heaolu ja Taastumise Kool viib 2008. aastal ellu projekti, mis keskendub vaimse tervise esmaabi andmise oskuste parandamisele sotsiaalteenuste osutajate ja vaimse tervise probleemidega kokku puutuvate spetsialistide hulgas. Paremad vaimse tervise alased ennetusoskused tagavad kõigile inimestele turvalisema kogukonna ja vähendavad vaimse tervise probleemidest tulenevat häbimärgistamist.

Vaimse tervise esmaabi on „abi, mida osutatakse inimesele, kellel on tekkimas vaimse tervise probleem, kelle olemasolev vaimse tervise probleem süveneb või kellel on vaimse tervise kriis. Vaimse tervise esmaabi antakse kuni asjakohase professionaalse abi saamise või kriisi lahenemiseni“. Kui inimene ei saa vaimse tervise esmaabi, võib see viia probleemi süvenemiseni või kriisiolukorra tekkeni.

Käesoleva projekti üldeesmärgiks on sotsiaalteenuste osutajate ja vaimse tervise probleemidega kokku puutuvate spetsialistide kompetentsi tõus vaimse tervise valdkonnas ja seeläbi paremal tasemel osutatud teenused.
• Koolitusel osalevate vaimse tervise probleemidega kokku puutuvate spetsialistide teadmiste ja oskuste tõus vaimse tervise esmaabi koolituste läbiviimise ja toetava supervisiooni kaudu.
• Kogukondade suurem teadlikkus vaimse tervise esmaabi osutamise võimalustest ning seeläbi ühtehoidvam kogukond ning hoiakute paranemine vaimse tervise esmaabi vajanud inimeste suhtes.

Sihtgrupp:
• Sotsiaalteenuste osutajad: deinstitutsionaliseerimise protsessi kaasatud tegevusjuhendajad, KOV sotsiaaltöötajad;
• sotsiaalteenuste osutajatega kokku puutuvad sidusspetsialistid: vaimse tervise õed, perearstid, perearsti õed;
• kogemusnõustajad;
• kahjude vähendamise võrgustiku liikmed;
• sotsiaalteenuste osutajad;
• laiem üldsus – kogukonnaliikmed, kus vaimse tervise esmaabi koolitused ja nõustamised toimuvad ja kes vaimse tervise probleemidega kokku puutuvad ja seetõttu vaimse tervise esmaabi osutamise strateegiaid omandada soovivad.
Kasusaajad on vaimse tervise kriisist taastujad ja vaimse tervise esmaabi vajanud inimesed. Laiemalt suureneb kogukonna turvalisus.

Projekti oodatavad tulemused
• Viiakse ellu neli vaimse tervise esmaabi koolitust (á 2 päeva) ja neli supervisioonipäeva kokku kuni 64 inimesele.
• Loodud on pädev ja kogemustega koolitusmeeskond.
• Koolitusel kasutatavad ja avalikustatavad õppematerjalid kooskõlastatakse ekspertide abiga.
• Viiakse läbi projekti mõjuanalüüs (toimuvad kogemusseminarid peale koolitust, koolituste tagasiside analüüsist selguvad tulemused ja edasised soovitused).
• Projekti käiku ja selle mõju tutvustatakse meedias.
• Projekti tulemuste analüüsile tuginedes kavandatakse jätkutegevused ja koolitused 2019. aastaks suurema mahus.

Heaolu ja Taastumise Kool
Projekti viib ellu Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ, mis on Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingust, kui huvikaitse organisatsioonist välja kasvanud. Heaolu ja Taastumise Kool loob võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks recovery college põhimõtteid järgides ning viib ellu taastumisprogramme kõige raskematest psüühikahäiretest taastujatele.

Projekti partnerid
Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing ja Eesti Psühhiaatriaõdede Seltsing, kes annavad oma panuse järgmistesse tegevustesse:
• sisutegevustele – vaimse tervise esmaabi koolituste metoodikale ja materjalidele eksperthinnangu andmine vaimse tervise, õenduse, sotsiaaltöö, psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise lähenemise vaatenurgast;
• koolitusmeeskonnas osalemine;
• koolitusgruppide komplekteerimisele kaasa aitamine (liikmete ja võrgustiku teavitamine).
Koolitusruumid annab projektitöö tegemiseks OÜ Nurgapealne, 2018. aasta koolitused toimuvad Paides.

Info: www.heakool.ee, info@heakool.ee, metoodik Külli Mäe, 56562403, kylli@heakool.ee; projektijuht Urve Tõnisson, urvetonisson@gmail.com