Meist

Soovime igale Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuses osalejale anda kaasa teadmise, et taastumine vaimse tervise probleemidest on võimalik. Tegutseme positiivsete muutuste eestvedajatena, jagades taastumise ideid ja häid praktikaid nii taastujale, tema lähedastele kui laiemalt kogukonna ja ühiskonna tasandil. Meie töö on kaasa aidata taastumismõtteviisi levitamisele Eestis. Tegutseme Tallinna Taastumise Koolis ja Tartu Taastumise Koolis.

Meie missioon on toetada taastujat suuna valimisel personaalse taastumise teekonnal soovitud elu poole.

Meie visioon on olla Eestis tuntud ja hinnatud taastumiskool. 

Meie väärtused:

  • Lootus – me väärtustame lootust, julgust ja sihikindlust, teades, et inimesed taastuvad vaimse tervise raskustest.
  • Loovus ja innovatsioon – me väärtustame uusi ideid ja töövõtteid, et pidevalt täiustuks võime pakkuda suurepärast toetust edendades seeläbi taastujate osalemist kogukonnas.
  • Harmoonia – me väärtustame taastuja vastutust taastumisel, aidates neid oma soovide elluviimisel läbi kogemusteadmise ja professionaalse toe, kaasates peresid ja teisi sidusrühmi. Usume, et koostöös on taastumine võimalik.

Üldeesmärgiks on toetada vaimse tervise raskustest taastumist ja suurendada taastuja heaolu seoses elukoha, töö, õppimise ja vaba aja valdkondadega.

Alaeesmärgid on:

  • aidata vaimse tervise probleemidest taastujal olla iseenda taastumise ekspert
  • jagada vaimse tervise valdkonna teadmisi koolitades erialaspetsialiste ja kogemusnõustajaid
  • olla CARe kogukonna loomise eestvedajaks Eestis ja tõsta kogukonna teadlikkust vaimse tervise teemal.

Põhikiri on tutvumiseks siin.

Heaolu ja Taastumise Kooli tegutsemise ja teenuse kontseptsioon toetub ülemaailmselt, näiteks Šotimaal, Austraalias, Uus-Meremaal levinud, kuid Eestis seni puudunud taastumise kooli (inglise keeles recovery college) põhimõtetele. Koonduvad kaks ekspertiisi – professionaalne ja kogemusteadmine. Kursuste eesmärk on toetada heaolu ja taastumist. Inimesed, kes jagavad kogemusi vaimse tervise probleemidest õpetavad kursustel kavatsusega inspireerida, innustada ja anda edasi taastumise põhimõtteid. Kursuste eesmärk on anda inimestele tagasi kontroll oma elu üle, aidates igal inimesel tuvastada oma eesmärke ja püüdlusi, andes samas usaldust, oskusi ja tuge võimalustele ligipääsuks.