Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja on inimene, kellel on olnud probleeme psüühikaga, tal on oma haigusest taastumise kogemus ning ta nõustab teisi psüühikahäirega inimesi toetudes sellele, mis on aidanud tal paraneda ning jutustades oma kogemuslugu.

Kogemusnõustajad on kaasatud kursuste ettevalmistamisse ja läbiviimisse käsikäes vaimse tervise valdkonna spetsialistidega. Kogemusnõustamine toimub nii individuaalselt kui ka grupis. 

Loe lisaks:

Leave a Reply

Your email address will not be published.