Kogemusnõustaja

Taastumine on võimalik ja kaasatus on reaalsus.

Kogemusnõustaja on inimene, kellel on olnud probleeme psüühikaga, tal on oma haigusest taastumise kogemus ning ta nõustab teisi psüühikahäirega inimesi toetudes sellele, mis on aidanud tal paraneda ning jutustades oma kogemuslugu.

Kogemusnõustajad on kaasatud kursuste ettevalmistamisse ja läbiviimisse käsikäes vaimse tervise valdkonna spetsialistidega. Kogemusnõustamine toimub nii  individuaalselt kui ka grupis. 

Lisamaterjali kogemusnõustamisest leiad menüünupu loe lisaks alt.
Uuri ka supervisiooni ja koolituse võimalusi siit.

Kogemusteadmise levikule saab kaasa aidata läbi „Ma armastan aidata“ keskkonna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.