Projektid

TUGIGRUPI JUHENDAJA TÄIENDKOOLITUS kohaliku kogukonna sädeinimestele, kellel on valmisolek alustada vaimse tervise raskustest taastujate tugigruppide läbiviimist oma kodukohas. Koolituse eesmärk on ette valmistada tugigruppide läbiviijaid ning peale koolitust toetada ja juhendada koolitusel osalejaid oma töös tugigruppidega.

Projekti „DUO tugigrupid“ kaasrahastab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond.

Lisainfo avaneb siit.

KRIISIKAART on mõeldud inimesele, kes tunneb vaimse tervise halvenemisest tingitud kriisi ja sellega seotud segadust. Kriisikaart on toeks vaimse tervise kriisi ajal. Kriisikaart on kriisilele eelnev tahteavaldus – abivahend, mis sisaldab olulist sellest, kuidas ümbritsevad inimesed saavad kriisis olijat aidata. Kaart võimaldab säilitada teatud kontrolli kriisisituatsioonis ja haavatavas olukorras, vähendab sundi ja survet.

Kriisikaardi koostamisel abistab kriisikaardi nõustaja. Kriisikaarti arendavad ja soovijaid nõustavad Heaolu ja Taastumise Kool, Ahtme Haigla, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ning Solve et Coagula OÜ aastatel 2020 – 2022.

Projekti toetab Eesti Puuetega Inimeste Fond ja Sotsiaalministeerium.

Lisainfo: www.kriisikaart.ee

Erasmus+ projektis „ÕPE JA JÕUSTAMINE KOGUKONNAGA LIITUMISEKS“ teevad aprillist 2022 kuni juunini 2023 koostööd Tšehhi, Horvaatia ja Eesti partnerid. Eesmärk on arendada vaimse tervise raskustega inimeste võtmepädevusi taastumiseks. Viiakse läbi koolitus, kus osalejad õpivad mõistma taastumise protsessi, teadvustavad abiallikaid ning oskusi iseseisvaks toimetulekuks haiglaravi järgselt.