CARe metoodika rakendaja koolitus

Kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse, CARe klienditöö metoodika on suunatud taastumisele, kohalolekule ja tugevustele.

CARe metoodika rakendaja koolitusele on oodatud sotsiaalhoolekande valdkonnas teenuseid osutavad ja/või klienditööd tegevad spetsialistid, kes töötavad psühhosotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega (tegevusjuhendaja, rehabilitatsioonispetsialist jt).

Koolitus annab alusteadmised CARe metoodikast, taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud töö põhimõtetest ning arendab individuaalse klienditöö oskusi – kuidas CARe metoodikat rakendades:

  • luua ja hoida kliendisuhet
  • viia läbi terviklikku hindamist
  • aidata kliendil sõnastada soove ja püstitada eesmärke
  • aidata kliendil teha valikuid ning koostada individuaalset tegevusplaani
  • toetada kliendi taastumist ja haavatavusega toimetulekut
  • toetada ja arendada kliendi keskkonda
  • hinnata ja jälgida klienditöö protsessi ja tulemust.

Koolitused toimuvad koostöös Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühinguga. Telli koolitus: info@heakool.ee.