CARe metoodika rakendaja koolitus

Kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse, CARe klienditöö metoodika on suunatud taastumisele, kohalolekule ja tugevustele.

CARe metoodika rakendaja koolitusele on oodatud sotsiaalhoolekande valdkonnas teenuseid osutavad ja/või klienditööd tegevad spetsialistid, kes töötavad psühhosotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega.

Koolitus annab alusteadmised CARe metoodikast, taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud töö põhimõtetest ning arendab individuaalse klienditöö oskusi – kuidas CARe metoodikat rakendades:

  • luua ja hoida kliendisuhet
  • viia läbi terviklikku hindamist
  • aidata kliendil sõnastada soove ja püstitada eesmärke
  • aidata kliendil teha valikuid ning koostada individuaalset tegevusplaani
  • toetada kliendi taastumist ja haavatavusega toimetulekut
  • toetada ja arendada kliendi keskkonda
  • hinnata ja jälgida klienditöö protsessi ja tulemust.

Koolituse lähiõppe maht on 56 tundi, iseseisva töö maht 40 tundi. Koolitus toimub kahepäevaste koolitustsüklitena sagedusega üks kord kuus ning lõppeb ühepäevase lõpuseminariga.

2018. aastal toimuvad mitmed tellimuskoolitused.

Õppekava avaneb siit.