Kriisikaart

Kriisikaart on mõeldud inimesele, kes tunneb vaimse tervise halvenemisest tingitud kriisi ja sellega seotud segadust. Kriisikaart on toeks vaimse tervise kriisi ajal. Vaimse tervise kriis võib tähendada, et inimene kaotab võime oma ravi osas otsuseid langetada. 

Kriisikaart on kriisilele eelnev tahteavaldus – abivahend, mis sisaldab olulist sellest, kuidas ümbritsevad inimesed saavad kriisis olijat aidata, näiteks võib kaart sisaldada kriisi kirjeldust, ravieelistusi, kontaktisiku andmeid, isiklikke eelistusi ja palveid kriisi korral käitumiseks. Seeläbi võimaldab kaart säilitada teatud kontrolli kriisisituatsioonis ja haavatavas olukorras, vähendab sundi ja survet.

Kriisikaardi koostamine on vabatahtlik. Kriisikaardi koostamisel abistab kriisikaardi nõustaja. 

Kriisikaart on kokkuvõte laiemast ohumärkide plaanist. Kriisikaardi taskuvoldikut kannab inimene endaga kaasas – kaart mahub rahakotti või taskusse. Kriisikaardi koopia on tema lähedastel ja temaga koostööd tegevatel vaimse tervise spetsialistidel. Kaarti uuendatakse vajadusel. 

Näidis kriisikaardist avaneb siit.

Kriisikaardi nõustamise teenus kirjeldati ja katsetati Sotsiaalministeeriumi toetusel Heaolu ja Taastumise Kooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Viljandi haigla ja Ahtme haigla koostöös aastatel 2018 – 2019.

Kriisikaardi teenuse arendust ja nõustamist jätkavad Heaolu ja Taastumise Kool, Ahtme Haigla, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ning Solve et Coagula OÜ aastatel 2020 – 2022.

INFO TAASTUJALE

Kriisikaart väljendab Sinu soove kriisi ajal

Kriisikaart pakub tuge nii Sulle kui inimestele, kes Sind raskel ajal aitavad: Kuidas Sa soovid olla aidatud psüühilisest tervisest tingitud kriisi ajal? Mida peavad Sinu abivajaduse märkajad tegema? Kellega võivad nad ühendust võtta? Millised on kokkulepped ravimeeskonnaga (arst, õde), toetajatega (nõustaja, tegevus­juhendaja) ja hädaabiteenuste (112) osutamiseks.

Praktiline abi kriisiolukorras

Kriisikaart on isiklik, pangakaardi suurune kokkuvolditav kaart. See on Sul kaasas, näiteks rahakoti vahel või taskus. Võid selle ulatada inimesele, kes saab Sind aidata Sulle vastuvõetaval viisil. Sulle ja Sinu lähedastele annab see teadmise, et oled oluliselt panustanud kriiside ennetamisse ja/ või leevendamisse.

Nõustamine

Saad kasutada nõustaja toetust, kes on saanud vastava väljaõppe. Nõustamise ajal on võimalik kasutada kogemusnõustaja tuge. Kogemusnõustajal on isiklik taastumise kogemus ja ta saab Sind aidata oma soovide väljendamisel. Kriisikaardi nõustaja abil otsustad, millist infot kriisikaardile kirjutad. Oma soovide läbi mõtlemine on oluline heaolu saavutamiseks, kriiside ennetamiseks ja leevendamiseks. Kaardil saad esile tuua, milline abi on Sinu puhul kõige efektiivsem ja väärikust toetav ka kõige raskemates vaimse tervise olukordades. Samuti saad nimetada ravimeid, organisatsioone ja inimesi, keda soovid kriisi situatsioonis enda kõrvale või kodul silma peal hoidma. Või soovid ehk märkida, kelle palud oma lemmiklooma eest hoolitsema. Nõustamisprotsessi tulemusena valmib Sinu kriisiolukordi ennetav ja leevendav kriisikaart.

Taastumine ja heaolu

Kriisikaart on osa suuremast taastumisplaanist. Kriisikaardi nõustaja aitab Sind ka sellega. Näiteks veendub nõustaja, et kriisiplaan sobib Sinu ravi- ja rehabilitatsiooniplaaniga. Nõustamisel käsitletakse põhjalikult Sinu soove ja vajadusi elus ja kriisiolukorras. Kriisiplaanis näed ette, kuidas peaks Sind abistama ja kellelt soovid seda abi saada kui asjad ei lähe just kõige paremini. Kriisikaart ja kriisiplaan kuuluvad Sulle ja Sina otsustad, kes plaani näeb. Hea on näidata kriisiplaani enda ümber igapäevaselt olevatele aitajatele. Nad kinnitavad kriisiplaani ka oma allkirjaga. Siis saad kriisi ajal usaldada, et nad täidavad Sinu plaani täpselt nii nagu soovisid.

Ajakohastamine

Niikaua kui Sa seda vajalikuks pead, vaatad Sa koos kriisikaardi nõustajaga üks kord aastas üle, kas kriisikaart ja kriisiplaan on endiselt ajakohased. Võib-olla on vaja asju uuendada või on Sul nii hea, et Sa ei vaja kaarti enam. Seejärel teete nõustajaga vajalikud kokkuleppeid.